HUDEBNÍ A DIVADELNÍ SEDMIHORSKÉ LÉTO JE OBLÍBENÝM A NEJROZSÁHLEJŠÍM FESTIVALEM V ČESKÉM RÁJI.  WWW.SEDMIHORSKELETO.CZ